• ul. Wiązowa 11, 59-300 Lubin
  • (76) 842 59 70 lub +48 603 651 231

Kariera zawodowa

WYKSZTAŁCENIE I PRAKTYKA

1975 r. Dyplom Technika Dentystycznego - jako najlepszy słuchacz typowana
bez egzaminu na Akademię Medyczną Wydział Stomatologii we Wrocławiu

1980 r. Dyplom Lekarza Stomatologa - studia ukończone jako PRIMUS INTER
PARES 5/80

1988 r. specjalizacja II stopnia stomatologii ogólnej

1980 - 1992 r. Górniczo Hutniczy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lubinie jako lekarz stomatolog

od 1985 r. prywatna praktyka stomatologiczna

od 1992 r. wyłącznie prywatna praktyka stomatologiczna

USTAWICZNE DOSKONALENIE ZAWODOWE

1975 r. Dyplom Technika Dentystycznego - jako najlepszy słuchacz typowana
bez egzaminu na Akademię Medyczną Wydział Stomatologii we Wrocławiu

1980 r. Dyplom Lekarza Stomatologa - studia ukończone jako PRIMUS INTER
PARES 5/80

1988 r. specjalizacja II stopnia stomatologii ogólnej

1980 - 1992 r. Górniczo Hutniczy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lubinie jako lekarz stomatolog

od 1985 r. prywatna praktyka stomatologiczna

od 1992 r. wyłącznie prywatna praktyka stomatologiczna

USTAWICZNE DOSKONALENIE ZAWODOWE